„Mistře, nemáte nějaký nepovedený obraz?“ „Ne, už jsem jej přemaloval.“, (2011)

„Mistře, nemáte nějaký nepovedený obraz?“ „Ne, už jsem jej přemaloval.“, (2011)