Mgr. Jiří Fiala

Narozen: 16. 7. 1977 ve Vsetíně


 

Vzdělání:

1991 – 1995 SPŠS Vsetín

1995 – 1999 Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity, obor výtvarná výchova, technická výchova

 

Od roku 2001:

Učitel - ZŠ Valašská Polanka (výtvarná výchova, technická výchova, informatika)

 

Další spolupráce:

Užitá grafika pro DK Vsetín, FK Vsetín, Balkanfilm a další...

 

 

Výstavy:

 

1995

Transformace tvaru – společná výstava studentů katedry VV Ostravské Univerzity, Ostravské muzeum.

 

1996 

Krajina - společná výstava studentů katedry VV Ostravské Univezity, zámek Tovačov

 

1999 

Výstava diplomových prací - společná výstava studentů katedry VV Ostravské Univezity, Galerie Student, Ostrava

První obrazy – samostatná výstava, galerie „V Poschodí“, knihkupectví „Malina“, Vsetín

 

2000 

Vsetínští jeskyňáři v akci – společná výstava fotografií vsetínských jeskyňářů, galerie „Na Schodech“, ROKYTcentrum, Vsetín 

 

2002

Obrazy – samostatná výstava, čajovna „Černý drak“, Vsetín

Výstava obrazů, kreseb (...) absolventů SPŠS ve Vsetíně, společná  výstava, galerie „Stará radnice“, Vsetín

Jiří Fiala – obrazy, samostatná výstava, SPŠS Vsetín

 

2004 

Obrazy – samostatná výstava v rámci multižánrového festivalu Valašský nákyp, Lužná u Vsetína

 

2006

To bylo tak... - nejnovější obrazy, Galerie Gratis vsetínského zámku

 

2007

Absolventi průmyslovky k 75. výročí založení školy – účast na společné výstavě, Vsetínský zámek

 

2008

Hory Balkánu - výstava fotografií z hor Balkánského poloostrova - doprovodná akce Letního filmového maratonu Vsetín, který představuje pravidelně balkánskou kinematografii

 

2009

Valašský salon - Zvonice Soláň - účast na společné výstavě

Zhmotňování - výstava obrazů v galerii V Poschodí knihkupectví Malina Vsetín

 

2010

Valašský salon - Zvonice Soláň - účast na společné výstavě

 

2011

Valašský salon - Zvonice Soláň - účast na společné výstavě

Nové obrazy a užitá grafika – KIC Vsetín

 

2014

Jiří Fiala – malba, Jiří Hromada – perokresba – Galerie „Stará radnice“, Vsetín


2022

Jiří Fiala - Z planety Brouků -  kino Vatra Vsetín